Bungaku Band [bungaku no susume] Sale at MusicTerm◆

Posted on 06 September 2022


bungaku no susumebungaku no susume
Bungaku Band

1650 JPY carttrial listening

 

 

1. sangetsuki
2. hako otoko
3. sakura no mori no mankai no sita de
4. shisha no ogori
5. ai no kawaki
6. shonenai no bigaku
7. waga kaitai
8. sangetsuki(alternative version)
9. ai no kawaki(demo take)
10. sakura no mori no mankai no sita de(karaoke version)


No responses yet. You could be the first!

Leave a Response

Recent Posts

Tag Cloud

Meta

MusicTerm Official Blog -English- is proudly powered by WordPress and the SubtleFlux theme.

Copyright © MusicTerm Official Blog -English-